BRF LOKET

Vi som ligger bakom projektet

Bakom projektet ligger Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB. Bolaget ägs av Ola Hansson, Linda Hansson, Pär Hansson, Conny Lundgren & Lars Jönsson. Välkända för två andra projekt som nu är färdigställda: Brf Minerva & Brf NorrMinerva.

När fastigheten står färdig kommer Brf Loket att vara en tredimensionell fastighet med en fastighetsgräns i bjälklaget mot butikerna och garaget. Parkeringar och butiker kommer ligga kvar i Stora Torgets Fastigheter i Ljungby AB.

Vi som ligger bakom BRF Loket