BRF LOKET

”Huset utan baksida”

Nu kommer det ett hus som skall rama in Stora Torg. Ett hus som kommer att ge nytt liv mellan Salutorget och Stora torg. Eller som vi säger ”huset som inte har någon baksida” För på ena sidan har vi Stora Torget och på andra sidan har vi Salutorget men också söderläge och solsida.

PLANLÖSNINGAR